Invitation til at være med

Denne indbydelse er sendt til alle kirkerne i Aarhus, og nu overvejes der, hvad man kan byde ind med. Desuden er kirkernes børne- og ungdomsorganisationer m.v. også indbudte. 
Flere har allerede meldt tilbage, at de vil deltage med forskellige indslag i julestalden.

Kære kirke! 
Om tre måneder – når julelysene er tændt over Strøget, og der bliver en ”voldsom trængsel og alarm”, så slår vi dørene op til Julestalden for fjerde gang og byder indenfor til julekrybben med Jesus i centrum. 
Julekrybben åbnes fredag d. 30. november kl. 16.00 ved Rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune.
Sidste år var der 37 kirker eller organisationer, som på den ene eller anden måde bakkede op om julestalden – økonomisk og med forskellige aktiviterter i stalden. Vi fik mange positive tilkendegivelser sidste år både fra dem, der besøgte julestalden og dem, der var med til at arrangere forskellige aktiviteter i stalden. Der har været mange gode samtaler om jul og barnet i krybben – især mange fine samtaler med børn, der gerne vil fortælle, hvad de har hørt om jul henne i skolen. Der har også været stor ros og glæde over, at projektet er fælleskirkeligt – at vi som kirker står sammen på en synlig måde om at forkynde det glædelige budskab. 
Derfor vil vi igen spørge: 
1. Vil I tage en tjans i stalden? I skal ikke muge ud! – men har I et kor, der vil synge et par sange, en, der vil læse juleevangeliet højt, klippe lidt julepynt med børnene, snakke med de folk, der kommer forbi – eller hvad I selv har lyst til? Der er frit slag – men det hele går ud på ”Jesus i centrum” af julen! Hvis man ikke har mod på at have noget program i stalden, men gerne vil hjælpe til, er der også brug for praktisk hjælp i form at åbne og lukke stalden morgen og aften eller hjælpe med at sætte den op inden den åbner eller tage den ned, når december er ved at slutte.
2. Vil I støtte julestalden økonomisk? Vi forsøger at holde udgifterne så langt nede, som vi kan; men det koster jo noget. 
I år skal vi have trykt go-cards til uddeling, og vi skal have fornyet stalden, som er blevet slidt gennem årerne. Vi medsender et budget, så I kan se, hvad pengene bruges til. Vil I donere 2000 kr. evt. mere eller mindre? I kan også se det reviderede regnskab for sidste år på vores hjemmeside jesusicentrum.dk 
Tak for enhver støtte til projektet!
Vores kontonummer er: Sydbank reg. nr. 7110 konto nr. 2296440. 
3. Luciaoptog. De sidste to år har der været stort Luciaoptog fra Domkirken og ned gennem Strøget til julestalden ved Den Katolske Kirke. Dette vagte stor begejstring både blandt tilskuer og deltagere. Vi kontakter samtlige skoler i Aarhus.
Luciaoptoget er torsdag d. 13. december. 
Følg med på vores Facebookside ,hjemmeside og instagram. 
4. Lav jeres egen julekrybbe 
Har I en børneklub eller minikonfirmander i kirken eller i organisationen, der har lyst til at lave en fælles julekrybbe -  eller nogle børn, som har lyst til at lave deres egen julekrybbe, så vil det være alletiders!
Gå ind på vores hjemmeside fra midten af september og få yderligere oplysninger og regler for konkurrencen. Alle, der ønsker det , kan få deres julekrybbe udstillet i Den Katolske Kirke eller billede lagt på facebook, og de fire julekrybber, der får flest likes, vinder en præmie! Gå ind på vores hjemmeside fra midt i september og se, hvordan I kan være med! 
5. Julestaldens PR 
Julestalden har en hjemmeside: jesusicentrum.dk. Her kan du læse om projektet, de forskellige aktiviteter og finde oplysninger om luciaoptoget og julekrybbe-udstillingen. 
Vi er også på facebook og instagram: https://www.facebook.com/julestaldjesusicentrum/, hvor du kan følge med på lidt tættere hold med opdateringer og glimt fra livet ved stalden. 
Der er også oprettet en e-mail adresse: julestaldjesusicentrum@gmail.com 
Vi håber, at rigtigt mange vil være med i aktiviteterne i og ud fra julestalden. Tak, om I vil melde tilbage til Jens Arne Skjøtt, Skjoldhøjkirken (skjott.jensarne@gmail.com) 50701098, når I har fundet ud af, hvad I vil bidrage med. 
Med venlig hilsen fra 
Folkekirken, Aarhus Valgmenighed, Aarhus Bykirke, Den Katolske Kirke, Citykirken, Saralystkirken, Frelsens Hær, Metodistkirken.
(Se baglandet og projektgruppens medlemmer på hjemmesiden!)
På gruppens vegne 
Georg Kjeldsen, en af tovholderne. 
Vi mødes i julestalden på Strøget i dagene fra 1. december til og med 23. december! 

Populære opslag fra denne blog

Program for årets julestald

Et udpluk af programmet